Vil redde Frigårdsmyra

Naturvernforbundet i drakamp mot motorsportanlegg og amerikanske militærkjøretøy: – Vi har stor tro på at vi kan redde myra, sier Morten Harper, leder av Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker.

– Vi stiller oss veldig kritiske til de planlagte prosjektene. Frigårdsmyra har en viktig verdi, sier Harper. Han mener at utbyggingen av Hell Arena og testanlegg for militære kjøretøy vil være stikk i strid med nasjonale føringer innenfor nasjonal klimapolitikk.

Det skriver Bladet i en artikkel i forkant av årsmøtet tirsdag 13. februar.

I artikkelen heter det videre:

Under dagens årsmøte blir Naturvernforbundet akkompagnert av Christian Steel, generalsekretær i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Han skal holde et foredrag om myras funksjon når det kommer til klima og naturmangfold.