Villcamping ved Orkla

Naturvernforbundet har fått henvendelse om kritikkverdige forhold når det gjelder motorferdsel , camping med mere langs Orklas bredd i forbindelse med laksefiske. Kommunale vedtekter forbyr plasering av campingvogner, telt og lignede i nermere avstand enn 25 meter fra elvas flomål.

Ved en tur langs deler av elva registrerer en flere forhold i strid med gjeldende regelverk. Biler og campingvogner plasseres like ved elevebredden. Flere plasser mangler sanitære tilbud, og det er opprettet provisoriske anlegg med strømforsyning.  Vi har derfor oversendt et brev til Orkdal Kommune . Kommunen har, basert på henvendelsen, oversendt brev til Orkla Fellesforvaltning , og varsler at en etter sommerferien vil fremme saken politisk. Videre at en før neste sesong vil gjennomføre oppfølging av hele område innenfor Orkdal Kommunes grenser , også eventuelt i samarbeid med aktuelle nabokommuner. Vi tror at både fiskere og utleiere er tjent med at det blir etablert klare regler som respekteres. Elva er en av norges beste lakseelver , og fortjener seriøse fiskere som opererer under ryddige forhold.