Vindkraft eller reindrift?

Kan vindkraft og reindrift forenes? En rapport utgitt av Naturvernforbundet i Ávjovárri og Motvind Nord forsøker å svare på dette.

Rapporten bygger på erfaringer fra reinbeitedistrikt som har blitt utsatt for vindkraftutbygginger og fra kampeber som har vært, og pågår, om slik utbygging. En del grunnleggende fakta om reindriftsnæringa og vindkraft er også med, samt lovverk, konsesjonsbehandling pg kunnskapsgrunnlag for utbyggingene.

Rapporten er delt i fire deler, som kan lastes ned separat her:

Del A-Oversikt, sammendrag og oppsummering
Del B-Reindrift, vindkraft og skadevirkninger
Del C-Erfaringer fra vindkraft i reinbeiteopråder
Del D – Lovverk, konsesjonsbehandling, kunnskapsgrunnlag og påvirkere.

Rapporten er forløpig bare på norsk, men kortversjon på samisk og engelsk vil foreligge om ikke lenge. Redaktør for rapporten har vært Svein Lund.