Vindkraft i motvind

Lav strømpris og lav kronekurs medfører nå at Statkraft nedskriver verdien på 5 vindkraftanlegg i Sverige firmaet er deleier i med 1,81 milliarder kroner. I tillegg fremmer nå regjeringa et forslag om at vindturbiner ikke lenger skal være objekter for eiendomsskatt.

Vindkraft i motvind.

Statkraft har lagt frem økonomisk rapport for 2. kvartal. Her går det fram at selskapet har et nettoresultat på minus 2,04 milliarder kroner i perioden. Lave priser på elektrisk energi samt lav kronekurs har gjort det nødvendig å nedskrive selskapets 5 vindkraftanlegg i Sverige som en er deleier i med 1,82 milliarder. Dagens situasjonen forventes å vedvare i lang tid femover.

Utbyggingen av vindkraft i Sverige har på mange måter blitt betraktet som en referanse for norsk vindkraft. Dersom en fikk de samme virkemidlene i Norge som Sverige hadde for sin utbygging, ville norsk vindkraft ha et stort potensiale i følge tilhengerne. Når nå til og med svensk vindkraft sliter økonomisk, er det derfor bekymringsfult også for utbygging i Norge. Da hjelper det ikke, som enkelte politikere foreslår, å sparke styret i Statkraft.

Kanskje blir hovedutfordringen for norsk vindkraft nå å sikre at allerede etablerte anlegg overlever snarere enn å etablere nye? I alle fall fremmer nå regjeringen et forslag om endring av beregningen av eiedomsskatt. Dette er en skatt som opprinnelig er basert på «Verker og bruk» som skatteobjekter. I høringsnotatet sies yttrykkelig at en vindturbin skattemessig skal betraktes som en arbeidsmaskin, og er følgelig ikke et objekt for eiendomskatt. Dette medfører nå at inntektene av anleggene i større  grad beholdes av utbyggerne. Det gies en kompensasjon til grunneierne, men berørte kommuner får ingen ting.

Norge har i år, gledelig nok, hatt en økt tilstrømming av utenlandske turister. De kommer neppe for å se på vindturbiner, men attraktiv natur er for de fleste det som lokker. Er det en trend vi burde ta vare på og utvikle? Skape arbeidsplasser ved å ta vare på naturens mangfold i stedet for å rasere den? Her ligger det et langt større potensiale enn det vindkraftutbygging representerer. En storstil utbygging av vindkraft i norske fjell fremstår nå, ikke bare som store naturinngrep, men også som økonomiske tapsprosjekter. At vi skal delta i en klimadugnad er flott, men det må i første rekke bli gjort gjennom energisparing og energigjennvinning. Det vil frigjøre store mengder fornybar energi til utfasing av fossil energi uten naturinngrep, og vil samtidig gi mange arbeidsplasser.