Vindkraftkonferanse i Trondheim

Her ligger nå innlegg fra Vindkraftkonferansen som ble arrangert 19. september 2020

Utbygging av norsk landbasert vindkraft vekker stor oppmerksomhet og kraftige reaksjoner over hele landet. Ikke minst har Trøndelag fått sin rikelige andel av både vindkraftprosjekter og protester!

La Naturen Leve, Naturvernforbundet i Trøndelag og LO Trondheim ønsker å se nærmere på det som har skjedd og kommer til å skje, både på landsbasis og i fylket. Og vi spør: Er mer vindkraft virkelig nødvendig i «det grønne skiftet» – og hva blir konsekvensene for natur, mangfold og mennesker?

Presentasjonene som ble vist under konferansen:

Magne Vågslands innlegg

Leif Lias innlegg

Carlo Aalls innlegg

Gaute R. Dahls innlegg

PROGRAM

Møteleder: Vidar Lindefjeld, juridisk rådgiver, La Naturen Leve

09.30 – 10.00: Morgenkaffe og NB! registrering av alle deltakere

10.00 – 10.10 Velkommen!
– Marino J. Ask, styreleder i La Naturen Leve

10.10 – 11.00 Vindkraft på land i Norge og i Trøndelag. Hvor står vi og hva kan vi vente?:
Hva er status for utbygginga i Norge og i Trøndelag – og hva skjer etter stortingsmeldinga som kom i juni?
– Vidar Lindefjeld, La Naturen Leve
– Magne Vågsland, leder i Naturvernforbundet i Trøndelag

11.00 – 11.30 Et politisk perspektiv. Hvordan vil MDG håndtere regjeringens
vindkraftpolitikk og de store protestbevegelsene? Er vindkraft et nødvendig element i norsk kraftforsyning?
– Ask Ibsen Lindal, energipolitisk talsperson, Miljøpartiet De Grønne

11.30 – 12.00 Enkel lunsj

12.00 – 12.30 Lever ikke vi i et vannkraftland?
Hva er egentlig potensialet for norsk vannkraft?
– Professor Leif Lia, NTNU

12.30 – 13.00 Hvorfor prioritere vindkraft om vi ønsker å redde klimaet?
Starter vi i riktig ende? Hvilke strategier er mest effektive?
– Forsker Carlo Aall, Vestlandsforskning

13.30 – 14.30 Vindkraftutbyggingens konsekvenser
Reindrift og samiske interesser
– Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund

Naturødeleggelsene og tap av naturverdier
Naturvernforbundet i Trøndelag

En ordførers hjertesukk!

14.30 – 14. 45
Vindkraft og næringsutvikling sett fra LO Trondheim sitt ståsted
– Rigmor Bjerke, LO Trondheim.

14.45 – 15.15 Paneldebatt – dialog med salen

15.15 – 15.30 Avslutning:
– Rigmor Bjerke, LO Trondheim
– Magne Vågsland, Naturvernforbundet i Trøndelag

Konferansen er åpen for alle interesserte.

Påmelding er nødvendig.
https://hol.hoopla.no/sales/304358972

Nærmere informasjon om konferansen:
Vidar Lindefjeld, 915 17 249
Magne Vågsland, 926 24 086

VELKOMMEN!!

La Naturen Leve Naturvernforbundet i Trøndelag
LO Trondheim

https://lanaturenleve.no https://naturvernforbundet.no http://loitrondheim.no