Vindturbinene på Fosen må bort

Lørdag 3. juni er det 600 dager siden Høyesterett fastslo at konsesjonen til vindindustrianlegget på Fosen var ugyldig. Naturvernforbundet står sammen med reindrift og naturvernere i kravet om stans av dette pågående menneskerettighetsbruddet. Vindturbinene må bort.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen viser støtte til Fosen-aksjonistene i februar 2023, her i samtale med Niillas Beaska fra Norske Samers Riksforbund utenfor Olje- og energidepartementet. Foto: Tor Bjarne Christensen

– Dette går på tilliten løs. Nå må denne saken løses, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Det var galt at Fosen-området ble bygget ut i utgangspunktet, og det var både pinlig og flaut at ingenting hadde skjedd hele 500 dager etter Høyesteretts dom. Men jeg hadde virkelig ikke forestilt meg at vi skulle trenge å stå her på nytt, etter 100 nye dager og konstatere at staten fortsatt ikke har skjønt alvoret, sier Gulowsen.

Fredag 2. juni arrangerer NSR Nuorat og Natur og Ungdom en stor markering på Slottsplassen, og lørdag 3. juni blir det appeller og ulike innslag foran Stortinget. I slutten av februar og begynnelsen av mars gikk de to organisasjonene til aksjon og «stengte» seks departementer ved at aksjonister satt seg foran inngangene. Da aksjonen ble avblåst 3. mars hadde både olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre bedt om unnskyldning overfor samene, om enn motvillig. De lovte også at saken skulle løses og at samene skulle bli hørt.

Turbinene må ned

–  Disse turbinene skulle aldri vært satt opp, men feil kan skje og det må vi lære av som samfunn. I mars kom statsminister Jonas Gahr Støre med en unnskyldning til samene på Fosen. Det er nå på høy tid at han engasjerer seg i denne saken og sørger for en løsning som Fosen-samene kan akseptere: Turbinene må ned, og beitelandet må tilbakeføres til natur. Så enkelt er det, selv om det blir dyrt, sier Gulowsen.

Høyesterett slo i oktober 2021 fast at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag er i strid med artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP-konvensjonen. Høyesterett i storkammer kom enstemmig fram til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er ugyldige.

Det var olje- og energiminister Ola Borten Moe fra Senterpartiet som i 2013 godkjente vindkraftutbyggingen i Storheia og Roan. Departementet mente at reindrift og vindkraft kunne leve side om side, og at ulempene ville bli ubetydelige. De lyttet ikke til samene, som sa at kraftverket ville bli svært skadelig for reindriften. Fosen reinbeitedistrikt brakte derfor saken inn for retten. Lenge før saken var ferdigbehandlet ga Olje- og energidepartementet grønt lys til at arbeidet kunne starte.

I anleggsperioden fra 2016 til 2019 ble 80 vindturbiner og seks mil med veier bygget. Norges største vindindustrianlegg var et faktum. At det ikke forelå en rettskraftig dom i saken, hindret ikke at kraftverket ble satt i drift i februar 2020. Den 11. oktober 2021 ble utbyggingen kjent ugyldig av Høyesterett. Den 3. juni 2023 har kraftverket har vært drevet ulovlig i 600 dager.

Naturvernforbundet oppfordrer alle til å delta i de to annonserte markeringene; fredag klokken 10 på Slottsplassen og lørdag klokken 14 foran Stortinget.