Visjon for Grytdalen

Mads Løkeland og Steve Halsetrønning sammen med ordfører Gunnar Lysholm var 15.februar i møte med statsekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet for å diskutere framridig drift og eierforhold til Grytdalen. Med lokalavisas godkjenning vises her artikkel publisert i Sør Trøndelag