Webinar: Hvordan jobbe for et plastfritt nærmiljø

Det er mange som ønsker å påvirke og jobbe for et plastfritt nærmiljø. Men det er ikke alltid lett å vite hvordan. 
Vi inviterer derfor til et webinar der du får inspirasjon og kunnskap som vil hjelpe deg som er tillitsvalgt i fylkes- eller lokallag, eller er medlem som ønsker å engasjere seg mer, å komme i gang med arbeidet.

Vi har med oss Joakim, fagrådgiver i NNV, som vil snakke om hva en kommune kan gjøre for å bli plastfri og hvordan man som lokallag kan samarbeide med kommunen. Janne, fagrådgiver for miljøvennlig forbruk i NNV, vil snakke om plast- og giftfri skole og barnehage.
Og Rasmus, rådgiver i Naturvernforbundet Hordaland, vil gi tips og inspirasjon om hvordan man kan jobbe politisk med disse spørsmålene.

Gå til webinaret

Facebook-event finner du her 

—————————-
Webinar: How to work for a plastic free environment

There are many who want to influence and work for a plastic-free local environment. But it is not always easy to know how.
We therefore invite you to a webinar where you get inspiration and knowledge that will help you who are elected to be part of a local group, or are a member who wants to get more involved, to get started with this work.

We have with us Joakim, advisor in NNV, who will talk about what a municipality can do to become plastic-free and how you as a local group can cooperate with the municipality.
And Janne, advisor for environmentally friendly consumption in NNV, who will talk about plastic-free- and non-toxic school and kindergarten.

Go to webinar

The Facebook-event you can find here.