Workshop: Skrive høringsuttalelse

Har du lyst å bli mer aktiv i naturvernsaker? Ønsker du å bidra til at natur hensynstas i arealplanlegginga? Da er du velkommen til å bli med på workshop! Naturvernforbundet og Naturmangfoldgruppen i Trondheim inviterer til workshop der du får lære deg hva en høringsuttalelse er og hvordan den skal skrives for å få best mulig gjennomslag. Velkommen!