Du er her:

  • Vestfold

Foto: Hans Ivar Nesse

Klimakutt lokalt

Vi står i fare for å vippe klimaet over i en tilstand som gjør det ulevelig for oss. Vestfold kan ta dette på alvor og bli et foregangsfylke som viser at miljøvennlige samfunn kan være gode å leve i. Lokalsamfunn i flere europeiske land har allerede kuttet utslippene kraftig.

Klimaforskernes konklusjoner står fast, selv om milliardindustri innen olje, kull og stål bruker store beløp på å så tvil og motarbeide tiltak for redusert energibruk. De menneskeskapte klimaendringene går langt raskere enn klimapanelet tidligere trodde, og mye tyder på at deres mest pessimistiske scenario blir oppfylt eller overoppfylt. Innen år 2100 kan den globale gjennomsnittstemperaturen ha steget 5 – 6 grader dersom vi ikke kutter utslippene svært raskt. Konsekvensene av en slik temperaturstigning kan være vanskelig å forestille seg. Voldsomt og uforutsigbart vær, mangel på mat og reint vann og langt større fare for krig er trolige konsekvenser av en slik temperaturendring.

Når alvoret er så stort, er det kjekt å vite at det er enkelt å kutte utslippene og starte en ny utvikling. Svenske Växjöhar kuttet utslippene av klimagasser med 35 %, danske Samsö er 100 % selvforsynt med fornybar energi. I den tyske byen Freiburg er det nå færre som kjører bil enn i 1982 og i sveitsiske Schaffhausen er hele sentrum stengt for biltrafikk etter en folkeavstemning. Dette er moderne, attraktive kommuner og byer, og de er langt fra de eneste gode eksemplene.

Vi arbeider for å vise fram de gode eksemplene slik at kommunene i Vestfold innen år 2020 kan kutte utslippene med minst 40 % (i forhold til nivået i 1990), og innen 2050 bortimot 100 %.

Nyheter

IMG_0929
Marin forsøpling

Strandrydding på Yxney langfredag

25.03.2018

Naturvernforbundet i Vestfold og Kystlotteriet arrangerer strandrydding på Yxney langfredag formiddag. Det blir trekning av premier og en egen trekning for barn.

Humle i Brekkeskogen, Jørgen Wendt
Datalager på Barkåker?

Grønn varme til kråka?

15.02.2018

Er det miljøvennlig å bruke norsk vannkraft til drift av datalager. Ja, men når datalageret plasseres på et sted hvor det ikke er mulig å bruke overskuddsvarmen, snakker vi om storstilt sløsing av energi. Og når Tønsberg kommune i tillegg foreslår å legge datalageret i sitt viktigste friluftsområde, er det umulig å kalle det grønt! I høringsuttalelsen vi nettopp har levert, ber vi om grundige utredninger av dette og flere andre tema.

IMG_1175
Fastlandsforbindelsen

Hvorfor investere flere milliarder i et veianlegg som ikke treffer blink?

10.02.2018

Den nye fastlandsforbindelsen løser ikke utfordringene den var ment å løse. Det viser veimyndighetenes egne dokumenter. Naturvernforbundet foreslår at sykkel, gange og kollektivtrafikk prioriteres, og mener at det vil være en effektiv metode for å bedre trafikksituasjonen i Tønsbergdistriktet. Da vil de som virkelig trenger bil, få plass på de veiene vi allerede har.

Viser fra 1 til 4 av totalt 185 artikler