Tønsberg og Færder

Kontakt: Ann Norderhaug 414 06 994 tonsbergogferder@naturvernforbundet.no

Vi ønsker å formidle naturglede, påvirke myndighetene til en mer miljøvennlig politikk, ta vare på viktige naturområder, redusere mengden søppel langs kysten, verne om biologisk mangfold og mange andre saker vi brenner for.

Nyheter fra Tønsberg og Færder