Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder 2022

Årsmøtet er en arena for å påvirke organisasjonen. Hvordan bør Naturvernforbundet engasjere seg, og i hva? Kom med idéene og meningene dine!

Tid:    Torsdag 17. februar 2022, kl. 18:00
Sted:  Digitalt møte

På grunn av koronasituasjonen inviterer vi i år til et digitalt årsmøte. Vi håper imidlertid at det snart vil være mulig for lokallaget å gjennomføre mange forskjellige «naturinspirerende» aktiviteter både ute og inne. 

Påmelding kan gjøres til lokallagsleder Ann Norderhaug (ann.nord@online.no eller mobiltelefon 906 92 976). Frist for påmelding er søndag 13. februar. Har du en sak du ønsker at årsmøtet skal bruke tid på å diskutere, er det fint om du informerer oss om det samtidig som du melder deg på årsmøtet. 

Årsmøtet skal stake ut kursen for laget og velge styremedlemmer og leder, utsendinger til fylkeslagets årsmøte, fylkeslaget og valgkomité for lokallaget.

Per Espen Fjeld vil holde et foredrag om trekkfugl og en eventuell vindkraftpark i Skagerak.

Alle medlemmer som har betalt kontingent er velkommen til å delta på årsmøtet og alle medlemmer har stemmerett.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder
v/lokallagsleder, Ann Norderhaug

Velkommen!

Styret i Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder
v/lokallagsleder, Ann Norderhaug