Kontakt oss

E-post: vestfold@naturvernforbundet.no

Leder
Christopher Gallaher
E-post: cga@live.no
Telefon: 918 09 890

Styremedlemmer
Ann Norderhaug
E-post: ann.nord@online.no
Telefon: 906 92 976
Fagfelt/interessefelt: Kulturlandskap, og kulturmarkenes betydning for biologisk mangfold og klima.

Helge Pedersen
E-post: helgepeder@yahoo.no
Telefon: 959 21 740

Espen Backe
E-post: ebacke@online.no
Telefon: 992 03 803

Varamedlemmer
Brith Larsen
E-post: brilarng@gmail.com
Telefon: 979 46 624
Fagfelt/interessefelt: Marin forsøpling

Øyvind Johnsen
E-post: oyvindjohnsen12@gmail.com
Fagfelt/interessefelt: Klima og klimpapolitikk

Fylkessekretær
Christian Lycke (vikar)
E-post: christianl@naturvernforbundet.no

Eli Birkeland
E-post: eb@naturvernforbundet.no (i permisjon til april 2023)