Vipeprosjekt i Naturvernforbundet i Færder og Tønsberg

Vipa er en karakterfugl for Færder, men vi ser henne dessverre stadig sjeldnere. Vipebestanden i Norge er faktisk så sterkt redusert nå, at vipa betegnes som kritisk truet (CR) på den norske rødlisten for arter. Forandringer i jordbruksproduksjonen er en viktig årsak til den sterke tilbakegangen.

Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder har derfor sammen med Bondelaget i Færder og BirdLife Vestfold satt i gang et lite prøveprosjekt i Færder kommune for å hjelpe vipene. Vipene lager gjerne reir ute på jordene med fire pæreformede egg. Reirene er veldig enkle og vanskelig å oppdage. Prosjektet går ut på å merke reirene slik at de ikke blir kjørt i stykker når det er arbeid i gang på åkrene. Vi håper at det skal føre til at det klekkes flere vipeunger som kan bidra til at vipebestanden ikke blir ytterligere redusert, men på sikt kan øke igjen. Flere av våre medlemmer deltar i prosjektet og følger med på hva som skjer med vipene i Færder.