Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder

Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder har et engasjert styre som jobber for et grønnere lokalsamfunn. Vi ønsker å formidle naturglede, påvirke myndighetene til en mer miljøvennlig politikk, ta vare på viktige naturområder, redusere mengden søppel langs kysten, verne om biologisk mangfold og mange andre saker vi brenner for.

Styret for lokallaget i Tønsberg og Færder 2022 består av følgende medlemmer:

Leder Ann Norderhaug Fagfelt/interessefelt: Kulturlandskap, og kulturmarkenes betydning for biologisk mangfold og klima.
Styremedlem Ingrid Møyland
Styremedlem Eilif Carstens
Styremedlem Arve Even Johansen Fagfelt/interessefelt: Medlem av Naturvernforbundet siden 1974. «Naturen er for meg grunnlaget for livet her på jorden. Vi har ikke mer natur å miste». 
Styremedlem Mona Grete Storli
Styremedlem Øyvind Johnsen
Styremedlem Anne Gro Valen

Ønsker du være med og bygge en grønnere framtid? Vi vil gjerne høre dine innspill og idéer – og ønsker du å aktivt engasjere deg er du hjertelig velkommen. Du velger selv hvor mye du tid du vil bruke og hva du vil gjøre; kanskje du liker å snekre fuglekasser, lede en soppekskursjon, følge med på politiske saker eller å rydde en strand for søppel.

Ta gjerne kontakt med Ann Norderhaug på telefonnummer 906 92 976 eller e-post ann.nord@online.no.