Fuglesangtur søndag 22. mai

Naturvernforbundet har blitt invitert til å delta på en vår-vandring for å bli kjent med vårens fuglesangere. Det er Vestfold Permakulturforening som er arrangør. Dato og sted: Holt gård, 22, mai kl. 19:00-21:30.

Det er i marka rundt Holt Gård vår-vandringen vil foregå sammen med økologisk agronom Hans Ivar Nesse. Han vil dele av sin kunnskap om planter, fugler og spesielt FUGLESANG. Leder i Vestfold Permakulturforening, Robin Leeber, vil også si litt om hva Permakultur kan bidra med for å styrke mangfoldet av liv i våre omgivelser.

Påmelding til Ann Norderhaug senest 19. mai (ann.nord@online.no mobil: 906 92 976)

Oppmøte klokka 19:00 ved PERMAKULTUR HAGEN / LAND-prosjektet, nær innkjørselen til Holt Gård, Grøumveien 221, Undrumsdal

Det blir først gitt litt informasjon om LAND-prosjektet på Holt Gård. Så vil Hans Ivar ta oss med ut i skogen og under turen snakke om arter i vår nære natur som er truet.
Han vil gå inn på planter, fugler og litt om insekter.
Hva er utfordringene og hvordan kan vi hjelpe? Vi vandrer i marka rundt Holt på jakt etter kvelds-sangen til stedets vår-yre fugler.
Kjenner vi igjen sangen? Hans Ivar hjelper oss med å identifisere hva vi hører og ser.
Turen avsluttes klokka 21:30

Hans Ivar Nesse er tidligere fylkessekretær i Naturvernforbundet i Vestfold. Han er økologisk agronom fra Sogn Jord- og Hagebruksskule og har i tillegg en mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.