Du er her:

  • Vestfold

Foto: Hans Ivar Nesse

Klimakutt lokalt

Vi står i fare for å vippe klimaet over i en tilstand som gjør det ulevelig for oss. Vestfold kan ta dette på alvor og bli et foregangsfylke som viser at miljøvennlige samfunn kan være gode å leve i. Lokalsamfunn i flere europeiske land har allerede kuttet utslippene kraftig.

Klimaforskernes konklusjoner står fast, selv om milliardindustri innen olje, kull og stål bruker store beløp på å så tvil og motarbeide tiltak for redusert energibruk. De menneskeskapte klimaendringene går langt raskere enn klimapanelet tidligere trodde, og mye tyder på at deres mest pessimistiske scenario blir oppfylt eller overoppfylt. Innen år 2100 kan den globale gjennomsnittstemperaturen ha steget 5 – 6 grader dersom vi ikke kutter utslippene svært raskt. Konsekvensene av en slik temperaturstigning kan være vanskelig å forestille seg. Voldsomt og uforutsigbart vær, mangel på mat og reint vann og langt større fare for krig er trolige konsekvenser av en slik temperaturendring.

Når alvoret er så stort, er det kjekt å vite at det er enkelt å kutte utslippene og starte en ny utvikling. Svenske Växjöhar kuttet utslippene av klimagasser med 35 %, danske Samsö er 100 % selvforsynt med fornybar energi. I den tyske byen Freiburg er det nå færre som kjører bil enn i 1982 og i sveitsiske Schaffhausen er hele sentrum stengt for biltrafikk etter en folkeavstemning. Dette er moderne, attraktive kommuner og byer, og de er langt fra de eneste gode eksemplene.

Vi arbeider for å vise fram de gode eksemplene slik at kommunene i Vestfold innen år 2020 kan kutte utslippene med minst 40 % (i forhold til nivået i 1990), og innen 2050 bortimot 100 %.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2013

Nyheter

Sykkel2
Naturlig onsdag 6. mai

Sykkel og buss er den mest effektive og mest lønsomme løsningen på trafikkproblemene i Tønsberg!

04.05.2015 | Sist oppdatert: 04.05.2015

Et effektivt og lønnsomt transportsystem i Tønsberg gir ikke mer plass til bilene, verken gjennom byen eller utenom byen! Løsningen på byens transportproblemer er å erstatte en del av biltrafikken med buss og sykkel og slik frigjøre plass på veiene til de som trenger bil. I følge nye forskningsrapporter er satsing på bil svært dyrt mens nytteverdien av å bygge ut sammenhengende gang- og sykkelveier i byene er minst 4 - 5 ganger så stor som kostnadene.

Ta foto-0018
Naturlig onsdag 8. april

Horten Moss: Ja til elektrisk ferje, nei til miljøfiendtlig bru!

30.03.2015 | Sist oppdatert: 03.04.2015

Myndighetene må sette mye strengere miljøkrav til ferjesambandet Horten - Moss. I Sogn settes verdens første elektriske ferje i drift i år på grunn av strenge miljøkrav. Hvorfor settes ikke like strenge miljøkrav på Norges mest trafikkerte ferjesamband?

Tore Nysæther, portrett
Kronikk i Sandefjords blad, skrevet av Tore Nysæther, leder av Naturvernforbundet i Sandefjord:

BF er betalt for at gruveplanene til Kodal Minerals skal bli gjennomført

30.03.2015 | Sist oppdatert: 30.03.2015

I et leserinnlegg i Sandefjords Blad 18. mars kommer daglig leder hos Bergfald Miljørådgivere as (BF), Hanna Marcussen, med en kommentar til at jeg tviler på deres nøytralitet når det gjelder utbygging av en eventuell fosfatgruve i Kodal. Min skepsis til miljørådgiveres nøytralitet er fortsatt stor.

Gruveindustri i Kodal og Kvelde

Forventer grundige utredninger av alle alternativ

02.03.2015 | Sist oppdatert: 02.03.2015

Naturvernforbundet i Vestfold mener alle alternative måter å drive gruve på må utredes. Hittil har selskapet som ønsker å utvinne fosfat i Andersbonn kun omtalt en metode; dagbrudd med store sedimentasjonsdammer. Det er den billigste metoden, men neppe den mest miljøvennlige. I EU er en ny norm for gruveindustri som forbyr dagbrudd under vurdering.

Viser fra 21 til 24 av totalt 74 artikler