Du er her:

  • Vestfold

Tap av ville planter og pollinatorer

Sommer og sol, blomster og summing av bier. Men summingen er ikke like sterk som den var før. Pollinerende insekter er på tilbakegang. I Norge står hele 66 av våre 207 villbiearter på listen over truete arter.

At humler og andre pollinatorer som sommerfugler og biller forsvinner, skaper problemer for mange ville planter. Men også for jordbruket er det en meget alvorlig utvikling. Man regner med at 75 % av matproduksjonen i verden er avhengig av pollinatorer. Naturvernforbundet jobber derfor for at myndighetene skal iverksette tiltak som forhindrer tap av pollinatorer. Vi ønsker bl.a. at det skal bli enklere og lønnsomt for bøndene å ta vare på kulturlandskapet. Men du kan også gjøre en innsats! Du kan for eksempel plante humlevennlige blomster i haven eller lage en egen liten blomstereng. Hvis du søker på «Hjelp humler og andre pollinatorer» på Naturvernforbundets hjemmeside, (htpps://naturvernforbundet.no )  finner du gode tips til hva du kan gjøre. Også på NIBIOs hjemmeside kan du få tips om gode tiltak. 

Når sommeren er solfylt og varm kan en bolle med vann i hagen ha avgjørende betydning for insektene. Også for fugler, ekorn, pinnsvin og mange andre organismer er tilgangen til vann viktig. Et fuglebad eller en liten dam kan bli et estetisk fint innslag i hagen, men for mange av dyrene går det også bra med vann i en bolle. For å hjelpe insektene å drikke uten å drukne kan man legge steiner i vannet.

Tap av natur, klimaendringene og behovet for mer mat i verden er de største problemene verden nå står overfor. Det trengs mange og omfattende tiltak for å motvirke en uheldig utvikling. Naturvernforbundet jobber derfor for at myndighetene skal ta de riktige og store grepene. Men mange bekker små hjelper også. Når det er sommer og fint vær er det kanskje lettere å bidra i kampen mot klimaforandringene ved å sykle i stedet for å bruke bilen. Kanskje kan du også benytte tog i stedet for fly når du skal på ferie? Under pandemien lærte vi oss å leve litt langsommere, og det er kanskje ikke så dumt å gjøre, også når man har ferie?

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.06.2022

Nyheter

Oslo gate med mye trafikk
Naturlig onsdag

Kan køene i Tønsberg sykles vekk? Åpent møte 3. desember.

24.11.2014 | Sist oppdatert: 01.12.2014

Kan vi fjerne køene i Tønsberg? Kan vi samtidig redusere klimagassutslippene? Hvilke muligheter gir KVUen og bymiljøavtalene? Hvordan følges konseptvalgutredningen for Tønsberg opp? Kan Tønsberg bli en miljøvennlig by med god framkommelighet? Hvilken rolle har sykkelen i å løse trafikkutfordringene?

Faksimile fra Tønsbergs blad 26
Flere passasjerer på jernbanen er ikke lik mindre biltrafikk

Når staten bruker milliarder på jernbane, må lokalpolitikerne sørge for at biltrafikken går ned!

07.10.2014 | Sist oppdatert: 07.10.2014

Staten vil bruke milliarder på å bygge ut jernbanen gjennom Vestfold. Da må vi forvente at lokalpolitikerne følger opp og innfører virkemidler som sørger for redusert biltrafikk. Analyser viser at en full utbygging av Vestfoldbanen bare vil dempe veksten i biltrafikken litt dersom det ikke innføres tiltak for å redusere biltrafikken. Lederen i Tønsbergs blad mener slike "straffetiltak" er unødvendig og vil skade handelen i sentrum. Naturvernforbundet har forsøkt å få inn en aktuell kommentar i Tønsbergs blad for å forklare våre synspunkt, men artikkelen er betydelig forkortet og plassert som leserinnlegg. Hele artikkelen kan leses her.

Trafikk
Sats på jernbane i stedet for mer biltrafikk

Sats på jernbanen, ikke i tillegg til motorveier, men i stedet for!

22.09.2014 | Sist oppdatert: 22.09.2014

I Vestfold er det enighet om å satse på jernbanen. Der stopper enigheten, for mens de fleste politiske partiene vil ha breiere og raskere veier, helst før jernbanen bygges ut, vil Naturvernforbundet at det skal satses tungt på jernbanen, ikke på veiene. Onsdag 24. september deltar Naturvernforbundets samferdselsekspert i samtale med fylkesordfører Per-Eivind Johansen på Norsk jernbaneklubbs medlemsmøte.

Viser fra 33 til 36 av totalt 81 artikler