Du er her:

  • Vestfold

Foto: Hans Ivar Nesse

Klimakutt lokalt

Vi står i fare for å vippe klimaet over i en tilstand som gjør det ulevelig for oss. Vestfold kan ta dette på alvor og bli et foregangsfylke som viser at miljøvennlige samfunn kan være gode å leve i. Lokalsamfunn i flere europeiske land har allerede kuttet utslippene kraftig.

Klimaforskernes konklusjoner står fast, selv om milliardindustri innen olje, kull og stål bruker store beløp på å så tvil og motarbeide tiltak for redusert energibruk. De menneskeskapte klimaendringene går langt raskere enn klimapanelet tidligere trodde, og mye tyder på at deres mest pessimistiske scenario blir oppfylt eller overoppfylt. Innen år 2100 kan den globale gjennomsnittstemperaturen ha steget 5 – 6 grader dersom vi ikke kutter utslippene svært raskt. Konsekvensene av en slik temperaturstigning kan være vanskelig å forestille seg. Voldsomt og uforutsigbart vær, mangel på mat og reint vann og langt større fare for krig er trolige konsekvenser av en slik temperaturendring.

Når alvoret er så stort, er det kjekt å vite at det er enkelt å kutte utslippene og starte en ny utvikling. Svenske Växjöhar kuttet utslippene av klimagasser med 35 %, danske Samsö er 100 % selvforsynt med fornybar energi. I den tyske byen Freiburg er det nå færre som kjører bil enn i 1982 og i sveitsiske Schaffhausen er hele sentrum stengt for biltrafikk etter en folkeavstemning. Dette er moderne, attraktive kommuner og byer, og de er langt fra de eneste gode eksemplene.

Vi arbeider for å vise fram de gode eksemplene slik at kommunene i Vestfold innen år 2020 kan kutte utslippene med minst 40 % (i forhold til nivået i 1990), og innen 2050 bortimot 100 %.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2013

Nyheter

Ja til Solumåsen i Holmestrand, nei til å sprenge den bort!

09.01.2013 | Sist oppdatert: 09.01.2013

Holmestrand kommune behandler i disse dager et reguleringsforslag som i praksis legger til rette for å lage grus av store deler av Solumåsen i Holmestrand kommune. Naturvernforbundet i Vestfold er kritisk til forslaget og mener at samfunnet ikke tjener på å tillate utvidelse av Solum pukkverk.

Bastøferja, 21

Batteridrevne ferger mellom Horten og Moss

12.12.2012 | Sist oppdatert: 12.12.2012

Batteridrevne ferger? Nei, det er ikke en drøm. I 2015 settes verdens første batteridrevne ferge i trafikk på E 39 mellom Lavik og Oppedal i Sogn og Fjordane. Det bør stilles krav om tilsvarende teknologi for fergesambandet Horten – Moss når anbud for perioden 2016 til 2023 lyses ut neste år.

DSCN1465
Foreslår utredning av flere viktige tema

Ikke flere villaer på Nøtterøy!

29.08.2012 | Sist oppdatert: 06.09.2012

Naturvernforbundet i Vestfold har i sin høringsuttalelse til arealstrategi for Nøtterøy etterlyst grundigere og breiere analyser. Arealstrategien som kommunen har lagt ut til høring bygger stort sett på en diskusjon om hvor mange som skal bo i øykommunen og mangler drøftinger av hvordan folk skal bo, hvordan matproduksjonen skal ivaretas, hvordan transporten skal organiseres og hvordan både det biologiske mangfoldet og friluftslivet skal tas vare på og stimuleres.

Trafikk

IKEA ved E18 er dårlig klimapolitikk!

16.05.2012 | Sist oppdatert: 16.05.2012

Åpent brev fra Naturvernforbundet i Vestfold til Miljøvernministeren: Å gi IKEA mulighet til å etablere seg ved E18 er å åpne for at flere handelsbedrifter får etablere seg ved E18.

Viser fra 37 til 40 av totalt 74 artikler