Du er her:

  • Vestfold

Tap av ville planter og pollinatorer

Sommer og sol, blomster og summing av bier. Men summingen er ikke like sterk som den var før. Pollinerende insekter er på tilbakegang. I Norge står hele 66 av våre 207 villbiearter på listen over truete arter.

At humler og andre pollinatorer som sommerfugler og biller forsvinner, skaper problemer for mange ville planter. Men også for jordbruket er det en meget alvorlig utvikling. Man regner med at 75 % av matproduksjonen i verden er avhengig av pollinatorer. Naturvernforbundet jobber derfor for at myndighetene skal iverksette tiltak som forhindrer tap av pollinatorer. Vi ønsker bl.a. at det skal bli enklere og lønnsomt for bøndene å ta vare på kulturlandskapet. Men du kan også gjøre en innsats! Du kan for eksempel plante humlevennlige blomster i haven eller lage en egen liten blomstereng. Hvis du søker på «Hjelp humler og andre pollinatorer» på Naturvernforbundets hjemmeside, (htpps://naturvernforbundet.no )  finner du gode tips til hva du kan gjøre. Også på NIBIOs hjemmeside kan du få tips om gode tiltak. 

Når sommeren er solfylt og varm kan en bolle med vann i hagen ha avgjørende betydning for insektene. Også for fugler, ekorn, pinnsvin og mange andre organismer er tilgangen til vann viktig. Et fuglebad eller en liten dam kan bli et estetisk fint innslag i hagen, men for mange av dyrene går det også bra med vann i en bolle. For å hjelpe insektene å drikke uten å drukne kan man legge steiner i vannet.

Tap av natur, klimaendringene og behovet for mer mat i verden er de største problemene verden nå står overfor. Det trengs mange og omfattende tiltak for å motvirke en uheldig utvikling. Naturvernforbundet jobber derfor for at myndighetene skal ta de riktige og store grepene. Men mange bekker små hjelper også. Når det er sommer og fint vær er det kanskje lettere å bidra i kampen mot klimaforandringene ved å sykle i stedet for å bruke bilen. Kanskje kan du også benytte tog i stedet for fly når du skal på ferie? Under pandemien lærte vi oss å leve litt langsommere, og det er kanskje ikke så dumt å gjøre, også når man har ferie?

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.06.2022

Nyheter

Ljå og engnellik

Gjengroinga skyldes opphør av beite og slått, ikke klimaendringer!

08.09.2014 | Sist oppdatert: 08.09.2014

I lederartikkelen i Tønsbergs Blad 8. august 2014 tar man opp problemet med gjengroingen av det norske kulturlandskapet. Man understreker at gjengroingen truer viktige naturverdier, som har stor betydning ikke minst for hytteeiere og for reiselivet. I lederartikkelen stilles det også spørsmål om hvilken betydning nedleggelser i landbruket har for gjengroingen. Man mener at klimaendringer er en like nærliggende forklaring.

Ung kornåker
Landbrukspolitikk

Insektenes pollinering er verdt 1200 milliarder kroner, men regjeringen ødelegger for insektene

26.08.2014 | Sist oppdatert: 26.08.2014

Den økonomiske verdien av isektenes pollinering er på verdensbasis anslått til 1200 milliarder kroner. Manglende pollinering er nå et stort problem mange steder og skyldes blant annet økt intensivering av jordbruksdriften og forandringer i kulturladskapet. Regjeringens landbrukspolitikk truer det biologiske mangfoldet i landskapet og dermed også verdiskapningen som insektene gir oss helt gratis.

Trafikk
KVU for trafikk i Tønsbergområdet

For ringvei, men forutsetter mer plass til buss og sykkel, mindre til bil

30.04.2014 | Sist oppdatert: 30.04.2014

Naturvernforbundet i Vestfold sendte i dag Vegvesenet sin høringsuttalelse til konseptvalgutredningen for Tønsbergområdet. Fylkeslaget støtter Vegvesenets konklusjon om at ringveikonseptet er best for miljøet og for framkommeligheten for alle, men forutsetter at den samlede plassen til bil i Tønsbergområdet ikke øker med ny forbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy.

Viser fra 37 til 40 av totalt 81 artikler