Du er her:

  • Vestfold

Foto: Hans Ivar Nesse

Klimakutt lokalt

Vi står i fare for å vippe klimaet over i en tilstand som gjør det ulevelig for oss. Vestfold kan ta dette på alvor og bli et foregangsfylke som viser at miljøvennlige samfunn kan være gode å leve i. Lokalsamfunn i flere europeiske land har allerede kuttet utslippene kraftig.

Klimaforskernes konklusjoner står fast, selv om milliardindustri innen olje, kull og stål bruker store beløp på å så tvil og motarbeide tiltak for redusert energibruk. De menneskeskapte klimaendringene går langt raskere enn klimapanelet tidligere trodde, og mye tyder på at deres mest pessimistiske scenario blir oppfylt eller overoppfylt. Innen år 2100 kan den globale gjennomsnittstemperaturen ha steget 5 – 6 grader dersom vi ikke kutter utslippene svært raskt. Konsekvensene av en slik temperaturstigning kan være vanskelig å forestille seg. Voldsomt og uforutsigbart vær, mangel på mat og reint vann og langt større fare for krig er trolige konsekvenser av en slik temperaturendring.

Når alvoret er så stort, er det kjekt å vite at det er enkelt å kutte utslippene og starte en ny utvikling. Svenske Växjöhar kuttet utslippene av klimagasser med 35 %, danske Samsö er 100 % selvforsynt med fornybar energi. I den tyske byen Freiburg er det nå færre som kjører bil enn i 1982 og i sveitsiske Schaffhausen er hele sentrum stengt for biltrafikk etter en folkeavstemning. Dette er moderne, attraktive kommuner og byer, og de er langt fra de eneste gode eksemplene.

Vi arbeider for å vise fram de gode eksemplene slik at kommunene i Vestfold innen år 2020 kan kutte utslippene med minst 40 % (i forhold til nivået i 1990), og innen 2050 bortimot 100 %.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2013

Nyheter

Humle i Brekkeskogen, Jørgen Wendt
Datalager på Barkåker?

Grønn varme til kråka?

15.02.2018 | Sist oppdatert: 15.02.2018

Er det miljøvennlig å bruke norsk vannkraft til drift av datalager. Ja, men når datalageret plasseres på et sted hvor det ikke er mulig å bruke overskuddsvarmen, snakker vi om storstilt sløsing av energi. Og når Tønsberg kommune i tillegg foreslår å legge datalageret i sitt viktigste friluftsområde, er det umulig å kalle det grønt! I høringsuttalelsen vi nettopp har levert, ber vi om grundige utredninger av dette og flere andre tema.

IMG_1175
Fastlandsforbindelsen

Hvorfor investere flere milliarder i et veianlegg som ikke treffer blink?

10.02.2018 | Sist oppdatert: 10.02.2018

Den nye fastlandsforbindelsen løser ikke utfordringene den var ment å løse. Det viser veimyndighetenes egne dokumenter. Naturvernforbundet foreslår at sykkel, gange og kollektivtrafikk prioriteres, og mener at det vil være en effektiv metode for å bedre trafikksituasjonen i Tønsbergdistriktet. Da vil de som virkelig trenger bil, få plass på de veiene vi allerede har.

Soloppgang, Jørgen Wendt
Datalagringssenter i skogen på Barkåker

Hastverk er ofte lastverk – og skograsering lite grønt

25.11.2017 | Sist oppdatert: 25.11.2017

13. september i år vedtok Bystyret at det ikke skal tas inn nye utbyggingsområder ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Samtidig viser det seg nå at ordføreren og kommuneledelsen drev hemmelig planlegging av 700 mål næringsområde i skogen på Barkåker. Hemmeligholdet skyldtes at det visstnok hastet voldsomt, samtidig som ordføreren sier i Tønsbergs Blad at behovet for datalagring «fordobler seg svært raskt». Det skulle jo tilsi at det er tid til å finne et sted som faktisk egner seg?

Tore Nysæther, portrettbilde
Mudring av sjøbunn

Kjemiske analyser uten metodekrav?

25.09.2017 | Sist oppdatert: 25.09.2017

Naturvernforbundet i Sandefjord påklager tillatelse til mudring fordi Fylkesmannen ikke setter kvalitetskrav til metoden for å analysere mudderet. Fylkesmannen forutsetter at kvaliteten er god fordi analysefirmaene har offentlig godkjenning.

Viser fra 9 til 12 av totalt 74 artikler