Kraftline i naturreservat – Naturvernforbundet etterspør ryddeplan

Den nye 420 kV-lina frå Sunndal til Fræna skal gå gjennom det som no er Barsteintjernet naturreservat på grensa mellom Nesset og Molde kommunar. I eit brev til Statnett spør Naturvernforbundet korleis byggjearbeidet vil bli gjennomført.

Leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden, har telefon 91 81 25 42.

Les brevet frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Statnett SF