Årsmøte i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn 2021

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn avholder sitt årsmøte torsdag 18. februar 2021, klokka 19:00.

Kjære medlem, 

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn avholder årsmøte: 

Tid:     torsdag 18. februar 2021, klokka 19:00
Sted:   Zoom videokonferanseplattform, https://zoom.us/j/95078962173 

Av hensyn til smittevern gjennomføres møtet digitalt på videokonferanseplattformen zoom. For veiledning om hvordan installere zoom, se https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/ 

For tekniske spørsmål eller hjelp, kontakt:
Magnus Storvoll Strømseth, tlf: 902 72 770, e-post: ms@naturvernforbundet.no

Vi har hatt en stor medlemsvekst siste to år. Vi er avhengige av god kommunikasjon med deg som medlem for å få saker som vi kan jobbe med framover.
 
Det er derfor viktig å delta på årsmøtet, samt å sende saker både til årsmøtet og til styret som vi kan jobbe videre med. Og, vi er også glad om noen kan melde seg som aktive deltakere i lokallaget.

Vi kan kontaktes på følgende e-postadresser: 
Leder Yngve Birkeland – yngve.birkeland[at]gmail.com
Styremedlem Geir Ole Sætremyr – golsaetr[at]online.no
Styremedlem Maren Meyer – maren.meyer[at]gmx.de 

Saksliste 
Sak 1: Valg av ordstyrer.
Sak 2: Styrets årsmelding for 2020
Sak 3: Regnskap for 2020
Sak 4: Saker som er framlagt av medlemmene innen 10. februar
Sak 5: Arbeidsprogram.
Sak 6: Valg av styremedlemmer.
Sak 7: Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte

Velkommen! 

Med vennlig hilsen
Styret i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn