Skjøtselsrapportane for slåttemark i Tingvoll

Naturvernforbundet i Tingvoll har ansvar for å skjøtte nokre slåttemarkar.

Har du lyst til å vere med på skjøtsel, sei frå til Naturvernforbundet i Tingvoll. Her finn du rapportane.