Du er her:

  • Nordland

Nyheter

Brevandring svartisen
innspill til Fylkesmannen i Nordland

HELE SVARTISEN BØR VÆRE INKLUDERT I SALTFJELLET - SVARTISEN NASJONALPARK

04.01.2018 | Sist oppdatert: 04.01.2018

Hele Svartisen bør være inkludert i Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark. Dette kan gjøres ved at Lakko og Saltfjellet – Svartisen nasjonalparker blir samordnet med en felles grense. Nordland fylkeskommune har uttalt at det gjør seg gjeldende nasjonal og regionale interesser med henvisning om at Svartisen i sin helhet er verdsatt som « landskap av stor verdi» i landskapskartleggingen for Nordland. Breen er registrert som svært viktig friluftsområde i friluftkartleggingen.

Evil_666
nyttårstanker fra Dag Neiden

Miljøarmageddon

31.12.2017 | Sist oppdatert: 31.12.2017

Det er ingen overdrivelse; vi er ferd med å gjøre koden ubeboelig for alle levende organismer – også nordmenn som handler for milliarder til jul og som forventer at forbrukersamfunnet skal bestå i all evighet - amen.

Strandrydding-6
romjulshilsen fra styret

Hilsen fra Naturvernforbundet i Salten.

28.12.2017 | Sist oppdatert: 28.12.2017

Med nyttår kommer friske muligheter, og vi ønsker oss flere aktive medlemmer i nyttårsgave. Naturvernforbundet i Salten har hatt ett godt år, med gode aktiviteter der vi har inkludert mange.

Viser fra 33 til 36 av totalt 259 artikler