Årsmøte Naturvernforbundet i Salten 3. mars 2021

Naturvernforbundet i Salten innkaller til årsmøte med åpent foredrag om «Hvordan tar vi vare på kysten vår». Møtet foregår digitalt på zoom fra klokka 18:00.

Tid: Onsdag 3. mars 2021, klokka 18:00 
Sted: Zoom videokonferanseplattform, lenke til møtet: https://zoom.us/j/94997873450

Litt om Zoom
Zoom er en digital plattform for møter over nett. Vi begynner i god tid kl 17:30 slik at alle vil være klar til kl 18:00 når årsmøtet starter.

Brukerveiledning for zoom finner du på https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/ 

Kontaktinformasjon
Dersom du trenger teknisk hjelp, kontakt jmt@naturvernforbundet.no eller ring tlf: 951 04 970

For andre spørsmål, kontakt Kaja Langvik-Hansen, salten@naturvernforbundet.no, 950 49 679

Program for årsmøtet18:00

Hvordan tar vi vare på kysten vår?
Et digitalt møte om marine verneområder i Nordland

Saltstaumen – et godt liv på bunnen?
v/Vebjørn Karlsen, dykker og stifter av facebooksiden «Saltstraumen marine verneområde»

Marine verneområder i Nordland/Forvaltningsplan Saltstraumen
v/Åsmund Andersen, forvalter, miljøavdelingen, Statsforvalteren i Nordland 19:30 Pause 19:35Årsmøte
Ordinære årsmøtesaker

Frist for innsending av saker
Frist for innsending av saker settes til 20. februar – må gjøres på salten@naturvernforbundet.no

Årsmøtepapirer
Alle årsmøtepapirer legges ut senest 25 februar. 

Valg
Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. Har du lyst til å delta, eller tips så ta kontakt med dem.
Rolf rolfsteen54@gmail.com tlf 90940720 eller
Håvard sjonkel@me.com tlf 476 06 177

Vi har 2 styreplasser og 2 varamedlemmer på valg. Styreplasser for 2 år. Varamedlemmer for 1 år. Lyst til å bidra så ta kontakt med valgkomiteen. Forslag til nye styremedlemmer blir lagt frem på vår hjemmeside innen 25. februar. 


Velkommen til årsmøte og foredrag! 

Med vennlig hilsen
Styret, Naturvernforbundet i Salten