Årsmøte Naturvernforbundet i Salten 7. mai 19.00

Naturvernforbundet i Salten fyller 10 år i år og innkaller med dette til årsmøte.

Tid: Torsdag 7. mai kl 19:00
Sted: Videokonferansetjenesten Zoom
Link til møtet: https://zoom.us/j/92596312234 

Litt om zoom
Zoom er en digital plattform for møter over nett. Vi begynner i god tid kl 18.30 slik at alle vil være klar til kl 19.00 når årsmøtet starter.

Brukerveiledning for zoom finner du på https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/ 
Dersom du trenger teknisk hjelp, kontakt ms@naturvernforbundet.no eller ring tlf: 902 72 770

Årsmøtet
Saksliste ligger vedlagt – forslag til budsjett legges frem på årsmøtet

Dokumenter: 

På fjorårets årsmøte ble det bestemt «Leder for valgkomiteen og minst et komitemedlem velges innen desember 2019 på annonsert medlemsmøte via e-post og facebook». Siden dette ikke er gjort vil ønsker vi at det avholdes et medlemsmøte i forkant som formelt godkjenner valgkomiteen. Blir dette ikke godkjent foreslår vi at valg av verv i styret bli behandlet på årsmøte uten innstilling.

kl 19. Formelt medlemsmøte – valg av valgkomitee.

Forslag til valgkomite:
Leder valgkomite: Rolf Steen (Avtroppende varamedlem)
Komitemedlem: Anita Haugen

Kl 1905 Årsmøte

Avsluttes senest kl 20.30

Velkommen!
Kaja Langvik-Hansen – leder
salten@naturvernforbundet.no