Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland

Medlemmer og lokallag i Naturvernforbundet i Nordland inviteres til årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NATURVERNFORBUNDET I NORDLAND

Tid: Lørdag 14.11.2020 kl. 12:00

Sted: Zoom, lenke: https://zoom.us/j/97365825605


Praktisk informasjon
Av hensyn til smittevern gjennomføres møtet digitalt på videokonferanseplattformen zoom. For veiledning om hvordan installere zoom, se https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/

For veiledning om hvordan installere zoom:
https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/


For teknisk spørsmål eller hjelp, kontakt:
Magnus Storvoll Strømseth, tlf. 902 72 770
ms@naturvernforbundet.no


For spørsmål angående årsmøtet kontakt fylkesleder 
Bjørn Økerm
Tlf: 911 64 383
polarbas1@gmail.com 
 

Saksliste: 
Sakspapirer kan lastes ned på høyre side her. 

1: Valg av ordstyrer og referent

2: Godkjenning av innkalling

3: Underskrivere av protokoll (tilsendes på e-post etter møtet)

4: Årsmelding fra året 2019 v/Bjørn

5: Regnskap 2019, ført av Ove Vigdal i Sekretariatet.

6: Arbeidsprogram og budsjett for 2021

7: Innkomne saker.

8: Valg

Årsmøtet for 2019 er så lenge utsatt, at det kun er fire måneder igjen til årsmøtet for 2020, som må gjennomføres i god tid før Landsstyremøtet. Delegatene hit må velges på årsmøtet i mars 2021. Disse to møtene kommer så tett innpå hverandre, at forslaget er:

Forslag: Det nåværende Fylkesstyret og vararepresentanter forblir i sine funksjoner fram til det planlagte årsmøtet i mars 2021.

9: Valgkomite for neste Årsmøte i mars 2021.

Hele det sittende styre og varamedlemmer i Fylket er på valg. Det skal også velges delegater til Landsmøtet, og nytt medlem og vara til Landsstyret.
Valgkomiteen får et stort og viktig arbeid i de fire månedene de har til rådighet.

10: Eventuelt.

Miljøvennlig hilsen

Styret i Naturvernforbundet i Nordland