Innkalling til Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland

Tid: Søndag den 14. mars 2021 klokken 1200. Sted: Zoom Videokonferanseplattform

Tid: Søndag den 14. mars 2021 klokken 1200.
Sted: Zoom Videokonferanseplattform, lenke:
 https://zoom.us/j/92294317390

Av hensyn til smittevern gjennomføres møtet digitalt på videokonferanse-plattformen Zoom. For veiledning om hvordan installere zoom: se https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/

For tekniske spørsmål eller hjelp, kontakt:
Magnus Storvoll Strømseth, tlf: 902 72 770
Mail: ms@naturvernforbundet.no

For andre spørsmål, kontakt: 
Fylkesleder, Bjøn Økern, tlf. 911 64 383 
nordland@naturvernforbundet.no 

 

Møtet ønskes ledet av Regionsekretær Geir Jørgensen, årsmøtet velger.

1:       Valg av møteleder.
         Valg av referent.   

2:       Godkjenning av innkalling: 

3:       Underskrivere av protokoll
         (tilsendes etter møtet)

4:       Årsmelding fra året 2020. (Sakspapir
         Det åpnes for debatt.

5:       Regnskap 2019, ført av Ove Vigdal i Sekretariatet. (Sakspapir kommer)
 

6:       Arbeidsprogram og budsjett for 2021. (Sakspapir).
          Det åpnes for debatt. 

7:       Innkomne saker: Opplyses på møtet. Ingen saker innmeldt før utsendelsen av denne innkallingen.

8:       Valg.
Hele fylkesstyret, styreleder og tre vara er på valg:
Tre delegater til Landsmøtet skal velges:
Nytt Landsstyremedlem pluss vara skal velges:

         Valgkomiteens innstilling blir referert på Årsmøtet.

10:     Eventuelt.

 

 

VEL MØTT PÅ ZOOM EN SØNDAG!