Sogn og Fjordane

Hafstadvegen 34, 6800 Førde 91374954 sognogfjordane@naturvernforbundet.no

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har, både fjell, fjord - og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

Førdefjorden

Ingen gruvedumping i Førdefjorden!

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har gått til søksmål mot staten for å stanse gruvedumping i Førdefjorden. Vi mener at utslippstillatelsen til gruvedrift bryter med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften.