Fjordmiljø og gruvedrift

Førdefjorden er en ren og artsrik fjord med rike naturverdier som har gitt livsgrunnlag for utallige generasjoner. Likevel har gruveselskapet Nordic Mining planer om gruvedrift med dumping av enorme mengder gruveavfall i fjorden. Det jobber vi for å stoppe.

Førdefjord
kvinne på stand

Støtt kampen!

Ved å bli medlem i Naturvernforbundet er du med på å støtte vårt arbeid for rene fjorder over hele landet. Vi ønsker å ta vare på naturen, og trenger deg på laget!