Miljødirektoratet bommet på fjord

Gleda var stor i gruveselskapet Nussir da Miljødirektoratet etter fire års saksbehandling ga utslippsløyve for kobbergruve og sjødeponi i Repparfjorden nær Hammerfest i Finnmark. Haken ved dette utslipsløyve var at det vart gitt på vilkår av at Nussir gjennomførte ei miljørisikoanalyse i Førdefjorden. Miljødirektoratets harelabb i sin saksbehandling kommer tydeleg tilsyne.

Dette er å gi utslippstillatelser på autopilot. Å klippe og lime slik viser at Miljødirektoratet har gjort ein dårlig jobb. Det gir inntrykk av harelabb når så viktige ting ikkje vert oppdaga, hverken av direktoratet eller Nussir, seier NVF sin  leiar Lars Haltbrekken.

Han meiner direktoratets arbeid kan gi inntrykk av «politisk overstyring» frå departementet.