Ingen gruvedumping i Førdefjorden

Førdefjorden er en ren og artsrik fjord med rike naturverdier som har gitt livsgrunnlag for utallige generasjoner. Likevel har gruveselskapet Nordic Mining planer om gruvedrift med dumping av enorme mengder gruveavfall i fjorden. Det jobber Naturvernforbundet for å stoppe.

Førdefjorden

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil gå til søksmål mot staten for å stanse gruvedumping i Førdefjorden. Organisasjonene mener at utslippstillatelsen til gruvedrift bryter med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften.

Førdefjorden er en artsrik fjord med store naturverdier. Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden, som har et særskilt vern som nasjonal laksefjord.

Vi trenger din støtte for å hindre at fjorden blir ødelagt av gruveavfall

Støtt Førdefjordensøksmålet!

Gruvedumping hører ikke hjemme i framtida, hverken i Førdefjorden eller noen andre fjorder. Det er på tide å legge denne gammeldagse tankegangen på hylla. Vi trenger din støtte!