Naturens mangfold i Førdefjorden!

Ein sjeldan fisk frå dypet!

Fotograf: Endre Hopland. Fiskaren: Irvin Kilde