18.02.2024: Naturvernforbundet 110 år!

Bare dager før Naturvernforbundet fylte 110 år, rundet organisasjonen 40 000 medlemmer. Det gjør Norges eldste natur- og miljøorganisasjon mer slagkraftig enn noen gang! I Troms feirer vi dagen og gratulerer alle våre medlemmer og forbundet med dagen. Psst. i nord har vi vært med fra start!

110 åring i vekst!

Vi deler litt av pressemeldingen fra hovedkontoret:

– Det er veldig gledelig at så mange ønsker å være med i Naturvernforbundet! Medlemmene er ryggraden i organisasjonen, og gir oss både bredde og styrke i arbeidet for å verne natur og miljø, sier en stolt leder Truls Gulowsen.

Bare siden begynnelsen av januar har medlemsveksten vært på rekordhøye 2800 medlemmer. Det er mye takket være rettsaken om Førdefjorden, som mange har engasjerte seg i og ønsket å støtte. I tillegg har året så langt satt natur høyt på agendaen, og mange saker som Naturvernforbundet har jobbet med i årevis har kommet på dagsordenen.

– Fokuset på naturødeleggelser har dratt i gang en høyst nødvendig debatt om hva som må til for å endre kursen. Et sterkt Naturvernforbund er del av løsningen, slår Gulowsen fast.

Selv om organisasjonen – som den gang het Landsforeningen for naturfredning i Norge – offisielt ble stiftet 18. februar 1914, startet den ikke sin virksomhet før oktober 1916. Ifølge vedtektene måtte nemlig minst tre kretsforeninger dannes for at den nasjonale organisasjonen kunne konstitueres. Etter at Østlandske kretsforening (april 1914), Nord-Norges kretsforening (juni 1914) og Trøndelag kretsforening (november 1915) var på plass, kunne landsforeningen begynne sitt arbeid. Les hele her.

110 år med natur i fokus!

Vil du vite mer om vår historie- da kan du sjekke ut denne nettsaken her.

Naturvernforbundet Troms og styret er takknemlige for at vi hver dag kan jobbe for mer natur i nord og i landet vårt sammen med miljøengasjerte folk i vår landsdel og i gode samarbeid rundt om i landet. Uttalelser, seminarer, møter, deltakelse og befaringer. Strandrydding og naturgledeturer. Lista er lang over det som skjer i Naturvernforbundet hver dag.

Sammen klarer vi mye! Tusen takk til alle som gir av sin tid, kunnskap og engasjement for naturen vår i en stor bredde av saker.

Gratulerer med dagen, Naturvernforbundet!

Befaring i Kåfjordelva_Naturvernforbundet Troms
Fjordtoktet!