110-åring i vekst

Bare dager før Naturvernforbundet fyller 110 år, rundet organisasjonen 40 000 medlemmer. Det gjør Norges eldste natur- og miljøorganisasjon mer slagkraftig enn noen gang!

illustrasjon jubileum

– Det er veldig gledelig at så mange ønsker å være med i Naturvernforbundet! Medlemmene er ryggraden i organisasjonen, og gir oss både bredde og styrke i arbeidet for å verne natur og miljø, sier en stolt leder Truls Gulowsen.

Leder for Naturvernforbundet Truls Gulowsen som snakker på standFartein Rudjord
Truls Gulowsen i møte med nye medlemmer. Foto: Fartein Rudjord

Bare siden begynnelsen av januar har medlemsveksten vært på rekordhøye 2800 medlemmer. Det er mye takket være rettsaken om Førdefjorden, som mange har engasjerte seg i og ønsket å støtte. I tillegg har året så langt satt natur høyt på agendaen, og mange saker som Naturvernforbundet har jobbet med i årevis har kommet på dagsordenen.

– Fokuset på naturødeleggelser har dratt i gang en høyst nødvendig debatt om hva som må til for å endre kursen. Et sterkt Naturvernforbund er del av løsningen, slår Gulowsen fast.

Landsforening med lokal tyngde

Selv om organisasjonen – som den gang het Landsforeningen for naturfredning i Norge – offisielt ble stiftet 18. februar 1914, startet den ikke sin virksomhet før oktober 1916. Ifølge vedtektene måtte nemlig minst tre kretsforeninger dannes for at den nasjonale organisasjonen kunne konstitueres. Etter at Østlandske kretsforening (april 1914), Nord-Norges kretsforening (juni 1914) og Trøndelag kretsforening (november 1915) var på plass, kunne landsforeningen begynne sitt arbeid.

I dag holder Naturvernforbundets sekretariat til i Oslo, med egne fylkeslag i alle landets fylker. Organisasjonen er Norges eneste landsomfattende medlemsbaserte miljøorganisasjon, med over hundre lokallag.

Bilde fra landsmøte 2022. Foto: Jenny Marie SveenJenny Marie Sveen
Bilde fra landsmøte 2022. Foto: Jenny Marie Sveen

Naturvernforbundet har over 600 tillitsvalgte, fra Lindesnes i sør til Nordkapp i Nord, og den lokale kunnskapen og engasjementet sørger for stor bredde i arbeidet. Både lokale aktiviteter og politisk påvirkningsarbeid mot myndigheter har i alle år vært viktige arbeidsmetoder for organisasjonen.

Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste besluttende organ, og avholdes annethvert år. Til høsten går møtet av stabelen i Trondheim, og der vil 110-årsjubileet bli behørig feiret!  

Visste du at…

  • Kong Harald har vært Naturvernforbundets høye beskytter siden 1964?
  • Organisasjonen jobber internasjonalt med prosjekter innen energi og naturvern i flere land?
  • Natur og Ungdom er Naturvernforbundets ungdomsorganisasjon og Miljøagentene er for barn?
  • Naturvernforbundet har vært med å kjempe fram mange av de lovene som i dag er avgjørende for beskyttelse av naturen, som Naturmangfoldsloven og Plan- og bygningsloven?