26.02 Medlemsmøte Naturvernforbundet Troms- Førdefjordsaken og vannforvaltning

Bli med på årets første medlemsmøte og lær mer om gruvedriftplanene i Førdefjorden, Fjordsøksmålet, anken og betydningen den har for tolkningen av vanndirektivet både i gjeldende sak og kommende saker i hele Norge- også hos oss i Troms.

Medlemsmøte i Naturvernforbundet Troms

Dato: 26.02.2024

Tidspunkt: 19.00-20.30

Tema: Fjordsøksmålet og vannforvaltning- rettslige avklaringer som betyr noe for hele landet.

Program:

19.00-19.30: Førdefjorden- verdt å kjempe for v/ Anne- Line Thingnes Førsund, landsstyrerepresentant og tidligere leder for Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

Anne-Line vil ta oss med til Førdefjorden og på bakgrunn av sin lange erfaring og kompetanse i denne saken gi oss innblikk i dette temaet:

Hvorfor er kampen for Førdefjorden og Fjordsøksmålet,  prinsippielt viktig for alle fjorder og vannforekomster i Norge? 

19.30-20.00: Fjordsøksmålet i media og veien videre med anke v/ kommunikasjonsrådgiver Tor Bjarne Christensen.

Naturvernforbundet har flinke rådgivere og Tor Bjarne skal denne kvelden informere om Fjordsøksmålet i media og veien videre med anke og målet med denne.

Foto: Ane Øvrebø

20.00-20.30: Vi avslutter med spørsmål, kommentarer og medlemsdialog!

Bakgrunnen for saken: Spørsmålet om å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er en av Norges mest langvarige miljøstrider. I tidslinja her får du oversikt over hva som har skjedd siden gruveselskapet søkte om utslippstillatelse i 2008. Du kan lese alt om saken her.

Førdefjorden_Anne-Line Thingnes Førsund

Nå ankes saken:«– Vi vil anføre at norske myndigheter har handlet i strid med EØS-avtalen. Derfor ber vi om at saken forelegges for EFTA-domstolen, slik at vi får avklart hvordan unntaksvilkåret i vanndirektivet skal forstås. En slik avklaring kan få stor betydning både for denne saken og for fremtidige saker, sier Amund Noss, advokat i CMS Kluge.» Les mer om hvorfor Naturvernforbundet og Natur og Ungdom anker Førdefjorddommen her.

Viktige dokumenter i saken:

Anken fra Naturvernforbundet til lagmannsretten

Fjordsøksmålet: dommen og saksdokumenter

Vinner vi Fjordsøksmålet, redder vi Førdefjorden og sikrer alle fjorder, elver og vann i Norge sterkere rettslig beskyttelse. Men det koster å saksøke, og vi trenger all den støtten vi kan få! Naturvernforbundet Troms støtter Fjordsøksmålet på vegne av våre felles fjorder!

Du kan støtte spleisen her.

Foto: Mudderbunnsjørose i Førdefjorden av fotograf Erling Svensen.