Førdefjorden

Førdefjorden er en artsrik fjord med store naturverdier. Men staten har gitt Nordic Mining tillatelse til utvinning av rutil og granat fra dagbrudd i Engebøfjellet og dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Det vil ramme livet i fjorden hardt.

Førdefjorden

Førdefjorden er en artsrik fjord med store naturverdier. Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden, som har et særskilt vern som nasjonal laksefjord.

Nordic Mining planlegger å utvinne rutil og granat fra Engebøfjellet ved Førdefjorden. I 2015 fikk de tillatelse til å deponere gruveavfall i fjorden, hele 170 millioner tonn. I 2021 fikk gruveselskapet også tillatelse til å slippe stoffet SIBX ut i den artsrike fjorden. Dette er et stoff som er svært giftig for vannlevende organismer, og det er lite kunnskap om hvordan stoffet vil brytes ned i fjorden. I 2020 fikk selskapet driftstillatelse. Tillatelsen ble påklaget av flere organisasjoner, men den ble opprettholdt av Nærings- og fiskeridepartementet i 2022.

Vi saksøker staten

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har påklaget alle tillatelser, uten å nå fram. Derfor bestemte de to organisasjonene seg for å saksøke staten sommeren 2022.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med EUs vanndirektiv. Ifølge lovverket er det forbudt å forurense en vannressurs.

Søksmålet ble behandlet i Oslo tingrett høsten 2023. Den 10. januar 2024 kom dommen, og dessverre fikk vi ikke medhold. Utrolig nok må vi også betale 1,4 millioner kroner for statens sakskostnader. Dette er penger vi ikke har. Støtt oss gjerne i kampen for rene fjorder.

Den 12. februar 2024 annonserte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom at saken blir anket til lagmannsretten.

Gi en donasjon

Bli med og gjør en forskjell! Vinner vi Fjordsøksmålet, redder vi Førdefjorden og sikrer alle fjorder, elver og vann i Norge sterkere rettslig beskyttelse. Men det koster å saksøke, og vi trenger all den støtten vi kan få.

Du kan støtte Fjordsøksmålet økonomisk på flere måter:

  • Vipps et valgfritt beløp til #13042
  • Gave kan også overføres direkte til konto 5082.05.66715

Støtt fjordsøksmålet

Gi et øremerket bidrag – Sammen skal vi redde Førdefjorden!

Start en innsamlingsaksjon for Fjordsøksmålet

Har du bursdag snart, skal du gifte deg, eller vil du gjøre et stunt eller en utfordring som fører til en forskjell for naturen? Du kan starte din egen innsamlingsaksjon for Fjordsøksmålet på Spleis!

Går du inn på lenken under og scroller litt ned, kan du la deg inspirere av tidligere eller pågående innsamlingsaksjoner for Fjordsøksmålet. For eksempel har Ingjerd svømt for Førdefjorden, Ole Bjørn og Flip har plukket søppel for levende fjorder og Ingvild har hatt bursdagsinnsamling for Fjordsøksmålet.

Spre ordet!

Jo flere som hører om Fjordsøksmålet, jo sterkere stiller vi i retten. Hjelp oss med å spre ordet ved å snakke om Fjordsøksmålet med dem du kjenner, og dele postene våre i sosiale medier.


Alle inntekter er øremerket Førdefjordsøksmålet. Dersom vi skulle sitte med et overskudd av innsamlede midler etter søksmålet, vil disse fordeles mellom organisasjonene og brukes i tråd med våre respektive formål, dvs. formålsparagrafene i vedtektene våre.