Bli med å redde fjorden

Regjeringen har gitt tillatelse til det omstridte gruveprosjektet i Førdefjorden. Fjorden kan dermed brukes som avfallsplass for gruveindustrien, selv om mindre skadelige alternativer finnes.

Førdefjorden

Natur og Ungdom & Naturvernforbundet har nå gått til søksmål mot staten i denne saken. Bli med i kampen for rene fjorder!

Støtt fjordsøksmålet

Gi et øremerket bidrag – Sammen skal vi redde Førdefjorden!

Slik kan du også bidra:

Gruvedumping hører ikke hjemme i framtida, verken i Førdefjorden eller noen andre fjorder. Det er på tide å legge denne gammeldagse tankegangen på hylla. Vi trenger din støtte!

  • Vipps et valgfritt beløp til #13042.
    Skann QR-koden for komme rett til Vipps.
  • Gave kan også overføres direkte til konto 5082.05.66715
  • Send SMS med kodeord NATURGAVE RENFJORD til 2377 for å støtte med 200 kr.
  • Spre ordet! Vi trenger mange på laget.

Alle inntekter er øremerket Førdefjordsøksmålet. Ønsker du å gi din gave anonymt kan du benytte gaveskjemaet over. Dersom vi skulle sitte med et overskudd av innsamlede midler etter søksmålet, vil disse fordeles mellom organisasjonene og brukes i tråd med våre respektive formål, dvs. formålsparagrafene i vedtektene våre.