Historisk rettsak for å redde Førdefjorden

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for tillatelsen til dumping av inntil 170 millioner tonn med gruveavfall i Førdefjorden. Det er tredje gang at Naturvernforbundet går til sak mot staten, og forbundet tror på seier denne gangen.

Førdefjorden er en ren fjord med et rikt plante- og dyreliv. Dumping av gruveavfall vil ramme livet i fjorden.Erling Svensen

– Nordic Rutile har fått tillatelse til å dumpe gruveavfallet rett i fjorden uten krav om å utrede hvordan avfallet kan minimeres, slik at man kan få til andre og mer miljøvennlige løsninger. Her har hensynet til den rike og rene fjorden kommet helt nederst. Vi tar derfor saken til retten for å sørge for rettsvern for Førdefjorden, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Båt ved Førdefjorden

Støtt Fjordsøksmålet!

Bidra til å holde fjorden ren – gi en øremerket gave:

Anerkjent advokatfirma

I 1981 gjaldt søksmålet Alta-saken og i 2001 var det ulv. Denne gangen er det en ren og levende fjord som skal reddes. Saken kommer trolig opp for behandling i Oslo tingrett neste høst, og det er det anerkjente advokatfirmaet CMS Kluge som skal føre søksmålet.

– CMS Kluge har tilbudt et svært kompetent team sammensatt av personer som besitter ekspertise innen offentlig forvaltning, industri og EØS-rett, blant annet. Vi har stor tro på at de kan hjelpe oss med å vinne saken, slik at vi hindrer sjødeponi i Førdefjorden og styrker naturens rettsvern, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

– Viktig naturvernsak

CMS Kluge har over 200 ansatte og deltar i et internasjonalt advokatsamarbeid med mer enn 70 kontorer i over 40 land.

– Dette er en viktig naturvernsak, sier advokat Amund Noss i CMS Kluge.

– Dersom gruvedriften hadde blitt gjennomført på en annen måte, kunne man ha utnyttet ressursene bedre og unngått sjødeponering. Derfor reiser denne saken en rekke spørsmål som fortjener en grundig behandling i domstolen. Vårt mål er å få fastslått at de offentlige tillatelsene må omgjøres. Vi stiller med et stort lag og ser frem til samarbeidet med miljøorganisasjonene, sier advokat Noss.

Han vil prosedere saken sammen med Asle Bjelland og Ina Ytterstad Bjørnrå fra samme firma.

Klart lovbrudd

Det var i sommer at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom bestemte seg for å ta saken til retten. Avgjørelsen ble tatt etter at hverken klagen på driftskonsesjonen eller klagen på utslippstillatelsen førte fram.

Organisasjonene mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med gjeldende lover, avfallsforskriften og EUs mineralavfallsdirektiv. Ifølge lovverket skal det lages en plan for håndtering av avfall fra gruvedrift. Målet er å redusere avfallsmengden til et minimum, hindre skade på miljøet og sikre at ressurser ikke går til spille. Dette skal være en integrert del av prosessen, helt fra starten. Da utslippstillatelsen ble gitt i 2015 forelå det ingen slik plan. Det var først etter at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sendte varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet i mai i år at Miljødirektoratet bestilte planen fra gruveselskapet.

– Full av mangler

Nordic Rutile leverte avfallsplanen først i september i år. I høringsuttalelsen slo Naturvernforbundet og Natur og Ungdom fast at planen er så full av mangler at den ikke kan godkjennes.

– Dette viser tydelig hvorfor Nordic Rutile ikke må få lov til å starte gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Gruveselskapet har ikke forstått at avfall er en ressurs og at naturen ikke kan brukes som avfallsplass, sier Gulowsen.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og Gina Gylver, leder i natur og Ungdom, på Træna. Foto Jørgen Næss Karlsen
Hensynet til den rike og rene Førdefjorden har kommet helt nederst, derfor tar Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saken til retten. På bildet Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og Gina Gylver, leder i Natur og ungdom. Foto: Jørgen Næss Karlsen

ESA: Strider med EU-lover

Organisasjonenes oppfatning samsvarer med EFTAs overvåkningsorgans (ESA) syn på saken. ESA har etter klager, blant annet fra miljøorganisasjonene, opprettet sak med gjennomgang av planene om gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. I sin foreløpige konklusjon skrev ESA at sjødeponiene er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Dette fremkommer av brev til Klima- og miljødepartementet 8. oktober 2021.

Nordea trakk seg

Nordic Rutile har slitt med å finansiere gruveprosjektet, og i september kom nyheten om at Nordea trakk seg helt ut av prosjetet. Nordea er Nord-Europas største finanskonsern og har vært en av gruveselskapets viktigste finansielle støttespillere. I 2020 var banken nest største investor med mer enn seks prosent av aksjene. Til E24 opplyser banken at det er miljøhensyn som ligger bak avgjørelsen.

– Selv om det finnes formell godkjenning av dumping av masse i sjøen fra myndighetene, så tror vi ikke at dette er noe våre fondskunder ønsker at vi investerer i, sier Eric Pedersen, leder for bærekraftige investeringer i Nordea, til E24.

Miljøskadelig prosjekt uten framtid

– Vi står i ei omfattande natur- og klimakrise som alle må ta innover seg. Å dumpe enorme mengder gruveavfall i reine, fiskerike Førdefjorden, full av evig sjølvfornyande matressursar, er å sage av greina vi sit på. Det er svært gledeleg at Nordea no viser veg og sender eit sterkt signal om at det miljøskadelege prosjektet til Nordic Mining ikkje har ei framtid, sier Anne-Line Thingnes Førsund, leder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Luka Tomac

Ditt bidrag teller!

Les mer om Førdefjordsaken og hvordan du kan støtte denne på nettsiden fjordsøksmålet.no.