Troms

Postboks 924, 9259 TROMSØ 46794363 troms@naturvernforbundet.no

Romssa luonddugáhttenlihttu Naturvernforbundet i Troms er landets nest eldste natur- og miljøvernorganisasjon, stiftet i Tromsø 21. juni 1914.

Holmbukttinden

Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Forløperen, Landsforeningen for Naturfredning, ble stiftet i 1916 etter at tre kretsforeninger var stiftet. Først ute var Østlandske kretsforening, i dag Oslo og Akershus fylkeslag, NOA. Så ble kretsforeningen i Nord-Norge formelt stiftet 18. oktober 1914, og Naturvernforbundet i Troms er dermed landets nest eldste natur- og miljøvernorganisasjon.

Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 36 000 medlemmer, fylkeslag i alle landets fylker og 100 lokallag over hele landet.

Natur og Ungdom, NU: forbundets ungdomsorganisasjon.

Miljøagentene datterorganisasjonen for barn.

Vi er tilsluttet den internasjonale organsiasjonen Friends of the Earth International, en av verdens største nettverk for miljøorganisasjoner.

Nytt fra Troms