Årsmøte i Naturvernforbundet i Troms

Naturvernforbundet i Troms ønsker velkommen til årsmøte i 2020. Av hensyn til smittevern gjennomføres årsmøtet digitalt på videokonferanse-plattformen Zoom. Vi håper likevel på god deltagelse og ønsker medlemmer velkommen til å delta!

Tid: Mandag 15 juni. Kl. 19.00

Sted: Zoom videokonferanseplattform: https://zoom.us/j/93047909259

For veiledning om hvordan installere zoom: https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/
 

For teknisk spørsmål eller hjelp, kontakt:
Magnus Storvoll Strømseth, tlf. 902 72 770
Mail: ms@naturvernforbundet.no

Påmelding: For å sikre at de som trenger det får teknisk hjelp til å delta på møtet ber vi om at alle som ønsker å delta legger svar i dette skjemaet innen 12 mai.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3LhPSD2nGU2C47NtQT1b7WND8yKBX3tHkxAKVzc9OWBUNFgyTk9ENk5WTVFQMFA3RVRSUTk3VjNLMi4u

Saksliste: 

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Sak 3 Årsmelding
Les årsmeldingen her 
Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan
Les aktivitetsplanen her Innspill ønskes velkommen.
Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen vedtas

Sak 5 Regnskap og budsjett
Les Regnskap, revisors beretning og budsjett her
Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.

Sak 6 Valg
Valgkomitèens forslag til styre, kasserer, revisor og valgkomite.
Forslag til vedtak: Vedtas som fremlagt
 

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker
Sendes kontaktperson eller legges frem på årsmøtet.

 

Kontaktinformasjon:
Anne-Lise Mortensen tlf. 970 89 377
Mail: troms@naturvernforbundet.no