Årsmøte i Naturvernforbundet i Tromsø og omegn

Dato: 30.03.2023
Sted: Stortorget 5, 9008 Tromsø
Tid: 1800

Saksliste:

1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Innledning v. Bjørn Willumsen

4. Styrets årsmelding 2022

5. Regnskap 2022

6. Innmeldte saker

7. Aktivitetsplan 2023

8. Budsjett 2023

9. Valg. Valgkomitéens innstilling vil være tilgjengelig innen 23 mars

Årsmøtedokumenter: