Ny styreleder i Troms

Det nye styret for Naturvernforbundet i Troms er nå klart. Berit Ballari har sagt seg villig til å lede fylkeslaget det kommende året. Nye styremedlemmer er Kriss Rokkan Iversen, Kimi Nie-Nilsen og Ragnar Nilsen

Den 23. mai vedtok styret i Naturvernforbundet i Troms at styremedlem Berit Ballari blir styrets nye leder. Berit er utdannet jurist, sitter i landsstyret i Naturvernforbundet og er medlem i Naturvernforbundets samepolitiske råd. I tillegg er styret styrket av tre nye styrerepresentanter.

Kriss Rokkan Iversen har en doktorgrad i marin økologi og mange års erfaring med miljøengasjement bl.a i Miljøpartiet De Grønne og kompetansebedriften SALT Lofoten AS. Ragnar Nilsen, professor i samfunnsvitenskap har i mange år hatt et sterkt engasjement for god forvalting av våre felles naturressurser. Videre er fylkeslaget styrket med Kimi Nie-Nilsen som er Natur og ungdoms representant i fylkessyret.