Oppsummering fra seminaret: Torsk og fjord, fjell og kultur

20 april inviterte Naturvernforbundet Troms til seminaret Torsk og fjord, fjell og kultur (klikk på lenken for program) på Rødbanken i Tromsø.

I finværet en lørdags ettermiddag troppet mange interesserte deltakere opp for å lære mer om torskeoppdrett, økologi og forvaltning samt kultur og naturressurser. Hyggelig at også SV, Rødt og MDG var representert i salen. En særlig takk til de dyktige innlederne vi hadde på programmet!

En stor takk til panelet som ga oss sine perspektiver på forskningsbehov og formidling, bruk av lokal kunnskap, Naturvernforbundet sitt standpunkt og hvordan vi kan sikre villfisken også i fremtiden. i panelet satt; Randi Storhaug (nestleder Naturvernforbundet), Tom Vegar Kiil (fisker, Kystfiskarlaget), Hilde Lisbeth Strand (fylkestingspolitiker MDG Troms og Finnmark).

Vi takker også oppdrettsnæringen ved Ode som på 10 minutter ga oss sine perspektiver og erfaringer digitalt.

Opprop mot oppdrett!

Naturvernforbundet ved nestleder Randi Storhaug viste til dette oppropet mot oppdrett som kan være av interesse: Oppdrettsanlegg må tettes eller stenges

  • Fra foredragene: Vi har lagt ut foto av presentasjonene, men spørsmål bør stilles direkte til innlederne da bare slides ofte ikke gir nok informasjon og kontekst.

Torskeoppdrett: status kunnskapsgrunnlag v/ forsker Pål Arne Bjørn, Havforskningsinstituttet

Perspektiver på torskeoppdrett fra fiskerinæringen v/ Tom Vegar Kiil, Kystfiskarlaget.

Obs- vi har dessverre ikke bilder av hele foredraget!

Vi forvalter verdifulle arealer for folket i nord!
Erfaringer fra dispensasjonssak i Kåfjord. Kystfiskarlaget viste at foreslått område overlappet med det viktigste området for fiskeri i kommunen- basert på data fra fiskebåt. Kommunen valgte å ikke gå videre med saken. Vi må ha med fiskerne og den lokale kunnskapen i plamlegging. I kystsoneplan for Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy har ikke fiskerne blitt involvert fra start og forslaget som kommer på høring baserer seg på databaser.

Forvaltning og økologisk bærekraft v/ professor i økologi Kari Anne Bråthen(UiT).

Bærekraftsmålene -en valgfri buffet?
Eller mer slik?
En alternativ fremstilling av målene?
Økologisk bærekraft endrer seg uten at forvaltningen tar tak.

Àrres Verddeguovddàš /Verrdesenteret i Kvænangen og naturforvaltning v/ Ragnhild Enoksen, Styreleder Àrres A/S