02.mar 2023

Årsmøte Naturvernforbundet Levanger

Hva: Årsmøte
Når: 02.mar, kl. 19:00
Hvor: Seminarrommet, Trønderhallen, Høgskolevegen 5, 7600 Levanger

Innkalling til årsmøte 2023

Getty Images/iStockphoto

I tråd med Naturvernforbundets vedtekter kalles det med dette inn til årsmøte.

            Tid:      Torsdag 2.mars 2023, klokken 19.00-21.00

Sted:   Seminarrommet på Trønderhallen, Høgskolevegen 5, 7600 Levanger (stedet eruniverselt utformet og tilgjengelig med rullestol og barnevogn)

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme. Hvis du har spørsmål om årsmøtet eller lokallaget, kan du kontakte leder Gøril Aas Hustad.
Årsmeldinga kan lastes ned her.

Saksliste

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

  • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Styrets årsmelding 2022
  • Regnskap 2022
  • Vedtekter
  • Formål
  • Innmeldte saker
  • Aktivitetsplan 2023
  • Budsjett 2023
  • Valg

Frister

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøte er 23.februar 2023. Forslag sendes på e-post til Gøril Aas Hustad: goerilhustad@hotmail.com

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!

Miljøvennlig hilsen

Gøril Aas Hustad

leder, Naturvernforbundet i Levanger

Kontaktinformasjon: tlf 46846837