06.apr 2024

Fagseminar om sjøørret, årsmøte i fylkeslaget

Hva: Seminar og årsmøte
Når: 06.apr, kl. 10:00 – 15:30
Hvor: Digs, Krambugata 2, 7011 Trondheim

Vi inviterer til seminar om sjøørret og årsmøte

Arnt Molland/nasjonalt villakssenter

Velkommen til åpent fagseminar om sjøørret med påfølgende fylkesårsmøte . Påmelding, se nederst på siden.

Program:

10.00 Dørene åpner

10.30 Velkommen til fagseminar

10.35 Sjøørrets økologi og genetikk, Kjetil Hindar, NINA

11.10 Migrasjonsatferd og habitatbruk hos sjøørret. Hvordan påvirkes sjøørret av miljøendringer og hva som bør gjøres for å berge sjøørreten, Jan Grimsrud Davidsen, NTNU

11.45 Verdalsbekkprosjektet og samarbeid med Stiklestad skole, Stian Stensland, NMBU

12.30 Gratis lunsj for deltakere på seminar eller årsmøte

13.30 Årsmøte Naturvernforbundet i Trøndelag
Sakspapirer vil bli lagt ut- følg lenken i linja over.

Vi ber om påmelding for å kunne planlegge møterom og servering.

Det serveres kaffe og te, samt vann gjennom seminaret og årsmøtet.
Lunsj serveres mellom seminar og årsmøte.

Fagseminar om sjøørret og årsmøte i Naturvernforbundet i Trøndelag

Påmelding til faglig seminar om sjøørret. Påmelding til årsmøte
Navn
E-post
Deltar på
Angi hvilken del av arrangementet du deltar på. Det er mulig å melde seg på flere deler.
Si fra om det er spesielle forhold vi skal ta hensyn til når det gjelder mat og drikke