02.nov 2023

Folkeopprøret mot vindindustri

Hva: Åpent møte
Når: 02.nov, kl. 19:00
Hvor: Voll gård, Strinda Frivilligsentral

Historien sett fra Trøndelag

Da vindkraftmotstanden i Norge eksploderte i 2018-19 var det mye pga det som skjedde i Trøndelag. Trønderenergi kjørte på med utbygging på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet. Motstanden hadde allerede pågått lenge pga Fosen-utbyggingene, men det tok fullstendig av i januar 2019.

Naturvernforbundet i Trøndelag hadde jobbet jamt og trutt særlig med Fosen, men også med Stokkfjellet. På Frøya ble det aksjonsgruppe og demonstrasjoner fra januar 2019. Nei til vindkraft i Innvordfjellet og Sørmarkfjellet hadde aksjoner i Flatanger, der vi fikk det største oppbudet av politibiler man har sett i vindkraftmotstanden.

Folkeopprøret

Nå samler vi noen av de som var med i denne tidlige perioden til å fortelle om folkeopprøret vinteren 2019, og hvordan motstandsarbeidet akselererte. Fra Naturvernforbundet stiller leder Magne Vågsland, fra Frøya kommer Hans Anton Grønskag og Eskild Sandvik, fra Flatanger har vi Torbjørn Lindseth og Kari Merete Andersen. Det blir en prat mellom disse om hvordan arbeidet mot vindkraft eksploderte tidlig i 2019, og hvordan vindkraftmotstanden tok fullstendig av. Og vi skal vel snakke litt om arbeidet framover også.

Hvis du er interessert i denne historien og hvordan disse erfarne folka ser tilbake er du velkommen til åpent møte 2.november 2023 kl 1930 i Trondheim, i kafeen på Strinda frivilligsentral/Voll gård (Gamle Jonsvannsvei 1, 7048 Trondheim).

Folkeopprøret mot vindindustri – historien sett fra Trøndelag. | Facebook

les mer om Naturvernforbundets arbeid med vindkraft:

Vindkraft – Trøndelag (naturvernforbundet.no)