Vindkraft

Vindturbinene på Fosen må bort

Lørdag 3. juni er det 600 dager siden Høyesterett fastslo at konsesjonen til vindindustrianlegget på Fosen var ugyldig. Naturvernforbundet står sammen med reindrift og naturvernere i kravet om stans av dette pågående menneskerettighetsbruddet. Vindturbinene må bort.

Her finner du lenke til artikler i nettaviser, brev og høringer som handler som vindkraft og energi.

her kommer uttalelser, mediainnlegg og brev om vindkraft og energi