13.nov 2023

Skogen; om trær folk og 25.000 andre arter

Hva: Foredrag
Når: 13.nov, kl. 18:00
Hvor: Storstuggu, Røros

Jan Nordvålen

SKOGEN – OM TRÆR, FOLK OG 25.000 ANDRE ARTER

Det nordlige barskogbeltet ligger rundt kloden som et grønt skjerf. Norges skoger utgjør en flik av dette; et rikt økosystem vevd tett sammen med vår historie og vår kultur.

Skogen rommer ikke bare et yrende liv med tusenvis av arter, men også myter og eventyr, inspirasjon og identitet, samt ressurser som har preget vår historie. Blåbær og barkbiller, eik og furu og gran, trollene på Heddalsskogen, vikingskip og seilskuter, trelasthandel og bergverkenes behov for trevirke som la Rørosvidda snau – alt dette har formet Norge.

Fortsatt er skogen viktig som leverandør av råvarer, samtidig som den skal gi oss naturopplevelser, redde klimaet og være hjem for halvparten av alle landets trua arter. Stakkars skog – hvordan skal den kunne oppfylle alle disse motstridende ønskene?

Jo større press vi legger på skogarealene, jo viktigere blir det at mange, helst alle, har kunnskap om skogens myldrende økosystem. Bare slik kan vi få en demokratisk debatt om hvordan disse 40 barnålgrønne prosentene av Norge bør forvaltes, på en måte som sikrer gode avveininger mellom klima, arter og folk.

Om foredragsholderen

Anne Sverdrup-Thygeson er en av Norges mest entusiastiske formidlere av kunnskap om natur og insekter. Til daglig er hun professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, der hun forsker og underviser i naturforvaltning og skogens biomangfold. Hun har mottatt en rekke priser for sin formidling, og har gitt ut bøker både for voksne og barn, om insekter, natur og artsmangfold, skrevet i et enkelt og folkelig språk og utgitt i mer enn 25 land.

Arrangementet har en deltakeravgift på 50 kroner. Følg arrangementet her.

Foredraget holder sted på Storstuggu, i rommet Gropa, mandag 13. november klokka 18.00.

Bannerfoto: Jan Nordvålen 

Naturvernforbundet har jobbet mye med skog – her kan du lese mer om skogbruk og hva vi jobber med.