Skogbruk

I Norge har vi mange trær, men lite naturlig skog med flere treslag i ulik alder. Vi jobber for et mer natur- og klimavennlig skogbruk,
samt 30 % vern

Skog i Trøndelag

Her finner du lenke til artikler i nettaviser, brev og høringer som handler som skog og skogbruk.

Skogeier vil tilby «økologisk» tømmer for å stimulere til mindre flatehogst.
Artikkel om alternativ til flatehogst
NRK Innlandet 8. november 2023

Kampen om skogen – hva kjemper vi om?
Leserbrev og svar på innlegg fra skognæringa Trønderdebatt 27. mai 2023

«Lovløse tilstander i skogen»
Kronikk i Nationen 6. januar 2023 av leder i Skogutvalget i Naturvernforbundet, Gjermund Andersen.

Dekket truet art med store mengder slam – godtar ikke millionbot
NRK-sak 8. desember 2022.

«Skjer det ikke ulovligheter i norsk skog?»
NRK-sak 29. november 2022.

Ikke la deg lure av skognæringas skjønnmaling.
Debattinnlegg Adresseavisen 12. november 2022

Skogbruk må ta mer miljøhensyn – Det bør bli letere å ansvarliggjøre brudd på miljøbestemmelser i skogbruket.
Leder i Adresseavisen 26. juli 2022

Naturvernforbundet krever strengere krav og tydeligere bestemmelser om bærekraftig skogbruk
Uttalelse fra årsmøtet 12. mars 2022.

Skogbruket i Trøndelag må ta mer miljø- og klimahensyn
Statsforvalterens hjemmeside 19. januar 2022.