Friluft på Frigården

Fin tur på Frigården med lærere og elever fra Fagerhaug International School.

Lånkes flotte turområde Frigården er truet av flere store utbyggingsprosjekter.  Vi har skrevet om både planene vedrørende «Smart Mobility Norway» (Hell Arena) og nye deponier.  Frigården er et av leveområdene for storsalamderen, som er er en «nært truet» art på rødlisten. 

Etter å ha lest et av disse innleggene, tok en av lærerne ved Fagerhaug International School i Stjørdal kontakt og ville gjerne bli bedre kjent med Frigården.  På selveste fredag 13. kom en gruppe elever og lærere for å bli med på tur i området og få informasjon både om Frigårdens natur og prosjektene som truer den.

På verdens miljødag 5. juni arrangerer Naturvernforbundet og Miljøagentene en ny salamandersafari.